Tuesday, November 11, 2008

Hari Raya Korban tah abis kitaGajah (Yang ada gading atu) ngada-ngada usulnya: Apa liat-liat? Ku lumak karang!

Me: kan gtau saja. Nda batah lagi Hari Raya Korban.

Gajah yang blabih atu: Hehehehe...Kami mana kana sumbalih!

No comments: